tyys.net
当前位置:首页>>关于手如柔荑的资料>>

手如柔荑

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。读作:shǒu rú róu yí ,fū rú níng zhī ,lǐng rú yóu qí ,chǐ rú hù xī ,qín shǒu é méi ,qiǎo xiào qiàn xī ,měi mù pàn xī 。 《硕人》是《诗经》“卫风”中的一...

1、手如柔荑 【拼音】shǒu rú róu yí 肤如凝脂 【拼音】fū rú níng zhī 领如蝤蛴 【拼音】lǐng rú qiú qí 齿如瓠犀 【拼音】chǐ rú hù xī 螓首蛾眉 【拼音】qín shǒu é méi 2、【解释】1.瓠瓜的子。《诗.卫风.硕人》:齿如瓠犀。朱熹集传:瓠...

手如柔荑【shǒu rú róu tí】,形容女子的手像白茅的嫩芽,指手很白皙。 肤如凝脂【fū rú níng zhī】,皮肤像凝固的油脂。形容皮肤洁白且细嫩。 “手如柔荑,肤如凝脂‘出自《诗经·卫风·硕人》:“手如柔荑,肤如凝脂,脸如蝤(qiú)麒(qí),齿如...

《硕人》是《诗经》“卫风”中的一首 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大...

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮!美目盼兮! 《诗·卫风·硕人》 [今译] 十指尖尖像白嫩的茅草芽,皮肤白润像脂膏,颈项颀长像天牛的幼虫儿,牙齿排列像葫芦子。螓儿(似蝉而小)一样的方额、蚕蛾触须一样的细眉,巧...

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。读作:shǒu rú róu yí ,fū rú níng zhī ,lǐng rú yóu qí ,chǐ rú hù xī ,qín shǒu é méi ,qiǎo xiào qiàn xī ,měi mù pàn xī 。 《硕人》是《诗经》“卫风”中的一...

这两句写其俊俏的脸蛋笑得很美,眉眼转动得令人销魂。之所以能够成为脍炙人口的名句,妙处绝非“化静为动、化美为媚”就可以穷荆 倩:笑靥美好。盼:眼目...

荑(tí):白茅之芽。 领:颈。 蝤蛴(qíu qí):天牛的幼虫,色白身长。 瓠犀(hù xī):瓠瓜子儿,色白,排列整齐。螓(qín):似蝉而小,头宽广方正。螓首,形容前额丰满开阔。 蛾眉:蚕蛾触角,细长而曲。这里形容眉毛细长弯曲。 倩:嘴角间...

1、“柔荑”指的是茅草的嫩芽,比喻女性的手(指)。 2、“柔荑”一词出自《诗经·硕人》中的“手如柔荑,肤如凝脂”,意思是美人的素手像初生的茅茎一样柔嫩纤小,肌肤像羊脂般光洁平滑。移用到植物学上,柔荑花序是指花轴较小的单性穗状花,常见的有...

语出《诗经·卫风·硕人》: 硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。 硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tyys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com